Hengsten Service Station

Via Holstud is het mogelijk om het sperma van uw hengst beschikbaar te stellen voor merriehouders in binnen- en buitenland. Speciaal voor deze activiteit hebben wij vanaf maart 2014 de beschikking over een tweede volledig gecertificeerde locatie (meer info kijk op www.denieuweheuvel.com).

Vulmachine

De locatie voldoet volledig aan de heden ten dage gestelde eisen voor een EU-dekstation met wereldwijde erkenning. Bij de bouw en inrichting van deze locatie is rekening gehouden met alle situaties die zich kunnen voordoen bij ons vak. Hierbij zijn wij ervan uitgegaan dat het voor mens en dier een zo prettig mogelijke omgeving is. Daarom zijn de werkruimtes dan ook zo optimaal mogelijk ingericht en wordt gebruik gemaakt van de nieuwste apparatuur.

Sperma kan op verschillende manieren worden verwerkt en gebruikt. Hierbij is het uitgangspunt altijd op welke wijze de ontvangende partij (merriehouder) het sperma wil en kan ontvangen. We lichten de verschillende methodes middels een aantal voorbeelden toe:

Onverdund, direct van hengst in de merrie

Locatie van de merrie is dan op ons eigen dekstation.

Verdund en transporteerbaar middels koelboxen

Locatie van de merrie is dan nationaal danwel binnen de EU.
Hierbij rekening houdend met een maximale reistijd van het sperma.

Diepvries en transporteerbaar middels stikstofcontainers (dry-shippers)

Locatie van de merrie is dan op geen enkele wijze van invloed, gezien de houdbaarheid van het sperma.
Holstud is een erkend EU-station, dit betekent dat het sperma dat onder strikte voorwaarden op Holstud gewonnen en verwerkt wordt, door heel Europa verzonden kan worden. Daarnaast zijn wij in het bezit van de erkenning om sperma te verwerken voor wereldwijde verzending.

Adresgegevens

Holstud
Oude Arnhemseweg 103
6741 EG  Lunteren
Tel.: +31 (0)6 - 543 036 39
Email:

LET OP! Station voor merries is:
Stal Van Laar
Voorthuizerweg 2
3862 PZ  Nijkerk
www.stalvanlaar.nl

Bankgegevens

Rabobank:
IBAN:
Swift:
KvK:

BTW nr.:

Randmeren
NL13RABO0146519000
RABONL2U
08060829

NL001961789B09